Verhaalsonderzoek en rapportage

    PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

Verhaalsonderzoek en rapportage


incassoVoordat u een gerechtelijke procedure start kan het van belang zijn om inzicht te krijgen in de financiële situatie van uw debiteur. Met een verhaalsonderzoek onderzoeken wij de mogelijkheid of een vordering wel op uw debiteur te verhalen is. Wij brengen in kaart waar de beslagmogelijkheden liggen en wat de vermogenspositie van uw debiteur is. Met deze kennis kunt u een betere inschatting maken of het nemen van juridische stappen wel zinvol is. In sommige gevallen bent u voordeliger uit als u een vordering afboekt.

Goederaad Incassobureau biedt verschillende verhaalsrapportages aan. Wij onderzoeken de verhaalsmogelijkheden zowel op particulieren als bedrijven. Neem gerust contact met ons op als u een verhaalsonderzoek uit wil laten voeren.