Incasso

    PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

Incasso


incassoHeeft u al een betalingsherinnering verstuurd en blijft betaling uit, dan kunt u bij ons een incassotraject starten. Het incasseren van facturen is ons werk, ongeacht de grote van het bedrag. Wij streven ernaar om iedere incasso zo snel mogelijk in het minnelijke traject te incasseren. Uw gemak en uw relatie met de klant staan bij ons voorop.

Het Minnelijke Traject

Het minnelijk traject is eenvoudig gezegd de fase waarin zonder dwangmiddelen of tussenkomst van de rechter naar een oplossing wordt gezocht. Om ervoor te zorgen dat uw geld zo snel mogelijk wordt geïncasseerd zorgen wij op korte termijn voor meerdere contactmomenten met de debiteur. Dit gebeurt zowel schriftelijk, telefonisch en per e-mail. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken bieden wij de debiteur de mogelijkheid om zijn openstaande vorderingen via onze webportal (met iDEAL) te betalen.

Wanneer de debiteur aan zijn verplichting heeft voldaan maken wij uw gelden binnen één week na incassering aan u over. Heeft de debiteur niet of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voldaan, dan nemen wij contact met u op over het nemen van eventuele vervolgstappen.

De gerechtelijke procedure

Het minnelijke traject leidt helaas niet altijd tot het gewenste resultaat. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De debiteur hoopt misschien dat u vanwege de kosten geen juridische procedure zult starten of dat u opgeeft als hij niet reageert. Andere mogelijkheden zijn dat de debiteur de vordering betwist of dat hij niet meer te vinden is. In deze en andere gevallen kunt u een juridische procedure overwegen.

Het incassotraject krijgt alleen een gerechtelijk vervolg wanneer u daar om vraagt, u zit dus nergens aan vast. Daarnaast kunt u bij ons kosteloos advies inwinnen omtrent de haalbaarheid van een gerechtelijke procedure. Mocht u besluiten om toch een procedure te starten dan regelen wij ook de dagvaarding, de rechtsgang en de executiefase voor u. De juridische kosten verwerken wij in de eis, zo verhalen wij ook dit op de debiteur!

Op de volgende pagina kunt u lezen wat het gerechtelijke traject precies inhoudt en welke werkzaamheden wij daarin voor u verrichten.

No Cure No Pay

Goede raad Incassobureau werkt op basis van “No Cure No Pay”. Dit wil zeggen dat wij onze werkzaamheden in het minnelijke traject gratis voor u verrichten, de kosten verhalen we op de debiteur. Betaalt de debiteur niets, dan betaalt u niets. Voldoet de debiteur het hele bedrag, dan betaalt u nog steeds niets. Alleen als de debiteur slechts een gedeelte van het bedrag betaalt brengen wij provisie bij u in rekenening. Op deze manier loont het dus ook om voor kleine vorderingen een incassotraject te starten!

Via ons online incassosysteem kunt u snel en eenvoudig uw incasso-opdrachten indienen. Wat moet u hiervoor doen?

Bekijk onze stappen